5. MIĆI DOMAĆI FESTIVAL DJEČJEG VRTIĆA MATULJI

5. MIĆI DOMAĆI FESTIVAL DJEČJEG VRTIĆA MATULJI

U srijedu, 08.05.2019. s početkom u 18.00 sati održan je 5. Mići festival Dječjeg vrtića Matulji u Školskoj sportskoj dvorani. Dječji vrtić Matulji dugi niz godina njeguje domaću čakavsku besedu i tradiciju kraja u kojem djeluje. Na jubilarnom 5. Mićen domaćem...