U rujnu 2018. potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj UP.02.2.2.08.0063, u sklopu poziva ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” započela je provedba projekta pod nazivom ”Dječji vrtić Matulji – mjesto cjelovitog razvoja djeteta” u trajanju od 30 mjeseci, tj. do ožujka 2021.

Temeljem Ugovora, korisniku bespovratnih sredstava Općini Matulji i njenom partneru u provedbi projekta Dječjem vrtiću Matulji dodijeljen je ukupni iznos bespovratnih sredstava od 3.411.241,53 kn iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Intenzitet potpore projekta je 100%.

Cilj projekta bio je osigurati novu uslugu za djecu rane i predškolske dobi koja doprinosi ravnoteži poslovnog i obiteljskog života u obiteljima s djecom uključenom u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja putem pružanja usluge smjenskog rada u sklopu provedbe redovnih i posebnih programa. Program se odvijao u smjenama prema potrebama roditelja u tjednim izmjenama i to u radnom vremenu vrtića od 6 do 21.30 sati vodeći računa da  dijete i dalje boravi u vrtiću unutar 10 sati. Osnovane su dvije vrtićke grupe smjenskog rada i to na dvije lokacije, jedna u centralnom objektu Dječjeg vrtića Matulji u središtu Matulja, a druga u područnom objektu u Velom Brgudu. Uslugu smjenskog rada vrtića za vrijeme trajanja provedbe projekta koristilo je 42 djece što obzirom na projektom planiranih četrdesetak djece predstavlja ostvarenje jednog od pokazatelja.

Kako bi se usluga smjenskog rada mogla uspješno realizirati bilo je potrebno zaposliti novi pedagoški i potporni kadar. Zaposleno je ukupno 5 odgajatelja i 1 logoped na puno radno vrijeme te 1 spremačica i 1 kuharica na nepuno radno vrijeme (50% radnog vremena). Time se ujedno postiglo i rasterećivanje postojećeg zaposlenog osoblja. Projektom je omogućeno i dodatna stručna edukacija dijela odgajatelja posebno u dijelu rada sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Dvoje odgajatelja završilo je usavršavanje pod nazivom ”Primjena načela senzorne integracije prema Ayres u odgoju i obrazovanju djece” pri Akademiji za razvojnu rehabilitaciju u Zagrebu. Za rad logopeda nabavljena je vrijedna oprema u iznosu od 43.533,05 kn koja će mu pomoći u svakodnevnom radu s djecom koja imaju dijagnosticiran poremećaj u govoru ili sluhu, odnosno pomoći u logopedskoj dijagnostici i terapiji, a sufinancirana je i ”TT edukacija Level 1”. Dio odgajatelja prošao je edukaciju ”Praćenje razvoja djeteta i planiranje uz pomoć razvojnih mapa” pri Pučkom otvorenom učilištu Korak po korak.

Projektom je omogućeno opremanje sobe za senzornu integraciju  što omogućuje rad s djecom koja imaju teškoće u razvoju i rad s ostalom djecom kod kojih su uočena određena odstupanja na području senzorike kako bi mogli aktivno i funkcionalno sudjelovati u aktivnostima svakodnevnog života. Uz opremanje senzorne sobe, projektom je financirana i nabava razne didaktičke opreme  neophodne za rad u odgojno obrazovnom programu sa djecom. Ukupna vrijednost nabavljene senzorne i didaktičke opreme iznosi 187.914,47 kn.

U Dječjem vrtiću Matulji posebnu pažnju posvećuju očuvanju lokalne kulturne baštine kroz radionice čakavštine, pa se tako kroz projekt sufinacirala izrada 600 komada CD-a sa čakavskim pjesmama u izvedbi djece uključene u ”čakavske igraonice”.

Za potrebe promidžbe i vidljivosti projekta tiskani su promotivni letci i plakati, izrađena web stranica te napravljene objave u medijima u suradnji sa stručnjakom za promidžbu. A za potrebe praćenja provedbe i redovnog podnošenja izvješća korisnik je zaposlio koordinatora za projektne aktivnosti te konzultantske usluge stručnjaka na području provedbe projekata financiranih iz sredstava europskih fondova.

Na kraju treba istaknuti kako završetkom razdoblja provedbe projekta sufinanciranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda neće doći do obustave pružanja usluge smjenskog rada u Dječjem vrtiću Matulji obzirom na pozitivna iskustva u proteklom periodu provedbe projekta. Općina Matulji je osigurala vlastita proračunska sredstva kako bi se usluga i dalje pružala u Dječjem vrtiću Matulji što je i smisao svakog projekta po završetku razdoblja financiranja iz fondova Europske unije.

Također Općina Matulji i Dječji vrtić Matulji će i nadalje zajednički surađivati na apliciranju projekata sufinanciranim sredstvima iz europskih fondova.

Eni Šebalj, zamjenica načelnika Općine Matulji

Esmina Skopljak, ravnateljica Dječjeg vrtića Matulji