NAZIV PROJEKTA:

Dječji vrtić Matulji
mjesto cjelovitog razvoja djeteta

 

Ovim projektom pruža se roditeljima korisnicima usluga Dječjeg vrtića Matulji mogućnost korištenja vrtića u smjenskom radnom vremenu od 6:00 do 21:30 sati. Radi sve zahtjevnijih uvjeta tržišta rada, kroz projekt smo nastojali unaprijediti uslugu za djecu u sustavu i na taj način doprinijeti kvalitetnijem usklađivanju obiteljskog i poslovnog života. Zapošljavanjem novih odgojno-obrazovnih djelatnika (odgajatelja i logopeda) i potpornog kadra (kuhara/ice, spremača/ice) postići će se rasterećivanje postojećeg zaposlenog osoblja. Projektom je predviđeno otvaranje dvije nove vrtićke grupe sa smjenskim radnim vremenom.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Vrijednost projekta: 3.411.241,53 HRK
EU stopa sufinanciranja: 100%

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja, 
Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr.
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Općine Matulji.

l

NAZIV PROGRAMA:

Europski socijalni fond,
Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali
2014.-2020.

i

NAZIV POZIVA:

UP.02.2.2.08: Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

k

KODNI BROJ PROJEKTA:

UP.02.2.2.08.0063

Novosti

[VIDEO] OBJAVA ZA MEDIJE POVODOM ZAVRŠNE KONFERENCIJE U PROVEDBI PROJEKTA ”DJEČJI VRTIĆ MATULJI – MJESTO CJELOVITOG RAZVOJA DJETETA” UP.02.2.2.08.0063

U rujnu 2018. potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj UP.02.2.2.08.0063, u sklopu poziva ''Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja'' započela je provedba projekta pod nazivom ''Dječji vrtić Matulji...

FOTO: PREDSTAVLJANJE SENZORNE INTEGRACIJE I SENZORNE SOBE – ”DJEČJI VRTIĆ MATULJI – MJESTO CJELOVITOG RAZVOJA DJETETA”

Dana 26.11.2019. u prostorima centralnog objekta Dječjeg vrtića Matulji u okviru projekta ''Dječji vrtić Matulji – mjesto cjelovitog razvoja djeteta'' održana je prezentacija senzorne integracije i senzorne sobe. Kolika je važnost senzorne integracije i činjenica...

FOTO: NABAVA NOVIH KOMPLETA IGRAČAKA, SENZORNE OPREME I DIDAKTIČKIH POMAGALA ZA DJECU

Projektom ”Dječji vrtić Matulji – mjesto cjelovitog razvoja djeteta” UP.02.2.2.08.0063 financirana je i nabava novih kompleta igračaka (muzički stolić, Lego kocke, ”Željeznica”, figurice morske životinje, domaće životinje, šumske životinje, figurice zanimanja i...

5. MIĆI DOMAĆI FESTIVAL DJEČJEG VRTIĆA MATULJI

U srijedu, 08.05.2019. s početkom u 18.00 sati održan je 5. Mići festival Dječjeg vrtića Matulji u Školskoj sportskoj dvorani. Dječji vrtić Matulji dugi niz godina njeguje domaću čakavsku besedu i tradiciju kraja u kojem djeluje. Na jubilarnom 5. Mićen...

U DJEČJEM VRTIĆU VELI BRGUD PREDSTAVLJEN PROJEKT SMJENSKOG RADA VRIJEDAN 3,4 MILIJUNA KUNA

Matulji – Dječji vrtić Matulji uvodi smjenski rad, odnosno mogućnost organiziranog čuvanja djece i u poslijepodnevnim satima, čime će se olakšati briga o djeci roditeljima koji rade (i) u poslijepodnevnim smjenama. Projekt nazvan „Dječji vrtić Matulji –...

ODLIČNE VIJESTI: VRTIĆI U OPATIJI I MATULJIMA RADIT ĆE OD 6 DO 21 SAT

OPATIJA/MATULJI Opatijski i matuljski vrtići zahvaljujući bespovratnim europskim sredstvima radit će od 6 do 21 sat. Naime, Dječjem vrtiću »Opatija« i Dječjem vrtiću »Matulji« dodijeljena su značajna sredstva iz Europskog socijalnog fonda za unapređenje usluga...

OPĆINI MATULJI DODIJELJENO GOTOVO 3,5 MILIJUNA KUNA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SMJENSKI RAD U DJEČJEM VRTIĆU MATULJI

Općina Matulji dobila je 3.411.241,53 kn bespovratnih sredstava za projekt unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, za potrebe organizacije smjenskog rada u Dječjem vrtiću Matulji. Zagreb...

OPĆINA MATULJI DOBILA JE 3.411.241,53 KN BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA ZA SMJENSKI RAD U DJEČJEM VRTIĆU MATULJI

Općina Matulji  dobila je 3.411.241,53 kn bespovratnih sredstava za projekt  unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, a za potrebe organizacije smjenskog rada u Dječjem vrtiću Matulji. Ugovor...
OPĆI CILJ PROJEKTA

Pomoći mladim obiteljima u osiguranju sigurnog smještaja djece za vrijeme njihova posla kroz uspostavu smjenskog rada kako bi se uskladili sa sve zahtjevnijim uvjetima tržišta rada te na taj način doprinijeti obiteljskoj razvojnoj politici u RH kroz unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA

Povećati smještajne kapacitete u Dječjem vrtiću Matulji kroz uspostavu dvije nove skupine uz zapošljavanje logopeda edukacijsko – rehabilitacijskog usmjerenja te uvođenjem novih odgojno – obrazovnih programa.

KLJUČNE AKTIVNOSTI PROJEKTA

1. Proširivanje usluga za djecu rane i predškolske dobi te unaprjeđenje postojećih novim odgojno obrazovnim programima za djecu

2. Kvalitetna promidžba i vidljivost kako bi što veći broj roditelja iskoristio novu uslugu i mogućnost smjenskog rada

3. Kvalitetno upravljanje projektom i administriranje s ciljem daljnje održivosti projekta

TRAJANJE PROJEKTA

30 mjeseci – od 27. rujna 2018. do 27. ožujka 2021.

OČEKIVANI REZULTATI I MJERLJIVI ISHODI PROJEKTA

1. Pokretanje smjenskog rada vrtića u vremenu od 6:00-21:30 sati kroz dvije nove skupine jaslica i vrtića kapaciteta do 40 djece

2. Zapošljavanje četiri stručna odgajatelja na puno radno vrijeme

3. Zapošljavanje logopeda – stručnjaka edukacijsko – rehabilitacijskog usmjerenja na puno radno vrijeme

4. Zapošljavanje spremačice i kuharice – pomoćnog osoblja na pola radnog vremena

5. Edukacija dva odgajatelja za rad s djecom s teškoćama u razvoju s ciljem unaprjeđenja integrativnog programa

6. Nabava nove didaktičke opreme

7. Unaprjeđenje eko programa s ciljem ekološkog promišljanja djeteta od najmlađih dana

8. Uvođenje novih programa očuvanja lokalne kulturne baštine s glazbenim radionicama na čakavštini

9. Izrada niza promidžbenih materijala s ciljem što boljeg informiranja javnosti o dobrobiti smjenskog rada vrtića

Kontakt

NOSITELJ PROJEKTA:

Općina Matulji
Trg M. Tita 11
51211 Matulji – Hrvatska
Tel: +385 51 274 114
Email: opcina.matulji@ri.htnet.hr
www.matulji.hr

Teodor Babarović, dipl. oec
Koordinator za EU projekt
Tel.: 051/401-468
E-mail: teodor.babarovic@matulji.hr

Eni Šebalj, prof.
Zamjenica općinskog načelnika Općine Matulji
Tel.: 051/274-283
E-mail: eni.sebalj@matulji.hr

PROJEKTNI PARTNER:

Dječji vrtić Matulji
Šetalište Drage Gervaisa 4
51211 Matulji
Tel: +385 51 274 127
Email: djecji.vrtic.matulji@ri.t-com.hr
www.djecjivrticmatulji.hr