Općina Matulji  dobila je 3.411.241,53 kn bespovratnih sredstava za projekt  unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, a za potrebe organizacije smjenskog rada u Dječjem vrtiću Matulji. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatskim zavodim za zapošljavanje, Uredom za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije u četvrtak 27.09.2018. je u Zagrebu u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava u ime nositelja projekta Općine Matulji i Dječjeg vrtića Matulji kao partnera na projektu potpisala zamjenica načelnika Eni Šebalj zajedno s ravnateljicom Dječjeg vrtića Matulji Jelenom Stepić.

Općina Matulji i Dječji vrtić Matulji  kroz ovaj projekt pod nazivom „Dječji vrtić Matulji –mjesto cjelovitog razvoja djeteta“ ponudit će roditeljima koji zbog zahtjeva svog radnog mjesta imaju potrebu za produženim radnim vremenom vrtića novu uslugu smjenskog rada vrtića  i time  doprinijeti usklađivanju njihovih poslovnih  obaveza i obiteljskog života. Smjenski rad  biti će dostupan od 06:00 do 21:30 sati, u skladu s radnim vremenom roditelja, a djeca će i dalje provoditi maksimalno do 10 sati u vrtiću. Temeljem rezultata već provedene ankete za roditelje o potrebi uvođenja smjenskog rada Općina Matulji kao nositelj projekta i Dječji vrtić Matulji kao partner odlučili su se prijaviti na natječaj Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog predškolskog odgoja i obrazovanja što je na veliko zadovoljstvo rezultiralo osiguranjem 3.411.241,53 kn bespovratnih sredstava. U okviru projekta osim smjenskog rada posebna pažnja posvetit će se djeci s teškoćama u razvoju budući da su kroz projekt osigurana sredstva za zapošljavanje stručnjaka edukacijsko rehabilitacijskog profila i dodatna edukacija odgajatelja i stručnih suradnika. U okviru projekta planirana su sredstva za daljnje promicanje tradicijske baštine i čakavskog narječja te unaprjeđenje daljnjih eko projekata koji se već niz godina intenzivno provode u Dječjem vrtiću Matulji. Potpisivanjem Ugovora  odmah se krenulo u pripremnu fazu projekta kako bi se što prije krenulo s radom te  zadovoljile potrebe korisnika. Projekt će trajati trideset mjeseci te će znatno doprinijeti povećanju standarda predškolskog odgoja na području Općine Matulji.

U ime nositelja projekta
Zamjenica općinskog  načelnika
Općine Matulji
Eni Šebalj

U ime partnera na projektu
Ravnateljica DV Matulji
Jelena Stepić

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.