Projektom ”Dječji vrtić Matulji – mjesto cjelovitog razvoja djeteta” UP.02.2.2.08.0063 financirana je i nabava novih kompleta igračaka (muzički stolić, Lego kocke, ”Željeznica”, figurice morske životinje, domaće životinje, šumske životinje, figurice zanimanja i moja obitelj, uže za preskakanje, drveni ksilofon, komplet posuđa, zvončići na dršci) za djecu koja pohađaju nove vrtićke grupe sa smjenskim radom te senzorna oprema (senzorno taktilne lopte, senzorni set za ravna stopala – stoper i valjak, ”Nikitin set” – 16 drvenih kocaka i knjiga sa uzorcima, ”Senzorni blok party set”) i didaktička pomagala (”Građevni materijal”, kartice ”Pogodi tko sam?”, ”Nastavi niz”, ”Što je krivo?”, ”Creativo baby umetaljka”, ”Umetaljka životinje”, igra ”Cumulo”) za rad educiranih odgajatelja sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Ukupna vrijednost nabavljenih igračaka te senzorne opreme i didaktičkih pomagala je 21.015,00kuna. Nabavom opreme kroz provedbu projekta djeci se osigurava kvalitetnije okruženje koje potiče njihov razvoj.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.411.241,53 kuna, a financira se iz Europskog socijalnog fonda u 100%-tnom iznosu, unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Uspostavom smjenskog rada pruža se kvalitetan odgojno obrazovni rad s djecom u poznatom okruženju za vrijeme rada njihovih roditelja te se roditeljima pomaže lakše usklađivanje poslovnog i obiteljskog života u sve zahtjevnijim potrebama tržišta rada. Provedbom projekta kroz unaprjeđenje usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja u smislu smjenskog rada uključujemo se aktivno u obiteljsku razvojnu politiku u RH.

Projekt provodi Općina Matulji u suradnji sa projektnim partnerom Dječjim vrtićem Matulji.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.